Δήλωση Διπλωματικής Εργασίας

Tue, 07/02/2017

Ενημερώνουμε ότι η δήλωση της Διπλωματικής Εργασίας ή Φακέλου εργασιών θα γίνει μόνο έντυπα (Βρείτε την έντυπη δήλωση εδώ σε μορφή αρχείου Word και εδώ σε μορφή αρχείου Pdf) λόγω προβλήματος στο σύστημα ηλεκτρονικής Γραμματείας.

Η ερευνητική και διπλωματική εργασία είναι ατομική και συνεπώς εκπονείται μόνον από ΕΝΑ/ΜΙΑ φοιτητή/τρια. Με την ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας, οι φοιτητές/φοιτήτριες χρειάζεται να υποβάλουν μαζί με την προς αξιολόγηση διπλωματική τους εργασία, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εμπεριέχονται στοιχεία λογοκλοπής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση στις 27/1, οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν θέμα και επιβλέποντα, εφόσον το επιθυμούν, μέχρι τις 15/3/2017 οπότε και θα πρέπει να έχει υποβληθεί η έντυπη δήλωση.

Ενημερώνουμε επίσης ότι δικαίωμα επίβλεψης έχουν και οι επισκέπτες καθηγητές. Σε αυτήν την περίπτωση ωστόσο χρειάζεται να οριστεί και συνεπιβλέπων μέλος ΔΕΠ από το Τμήμα.

Κατηγορία Ανακοίνωσης: 
Announcements