Υποτροφίες Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών | Χειμερινό εξάμηνο 2017-18

Thu, 05/10/2017

Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε τις υποτρόφους του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2017-18 βάσει μεγαλύτερης βαθμολογίας στην εισαγωγική διαδικασία:

ΜΔΕ στις Αγγλικές και Αμερικανικές Σπουδές
Βαρλάμη Αγλαΐα

ΜΔΕ στη Γλώσσα, Λογοτεχνία και Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση
Θεοδωρίδου Κωνσταντίνα

ΜΔΕ στη Γλωσσολογία
Τσομπανίδου Κυριακή

 

Συγχαρητήρια!

Κατηγορία Ανακοίνωσης: 
Announcements