Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή είκοσι πέντε (25) υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών

Tue, 19/02/2019

Ανακοινώνεται το υπ' αριθμ. πρωτ. 18626/19-2-2019 έγγραφο του Τμήματος Διοίκησης, με θέμα : 'Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή είκοσι πέντε (25) υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών.'

Δείτε το έγγραφο του Τμήματος Διοίκησης εδώ.

Διαβάστε το έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών εδώ.

 

 

Κατηγορία Ανακοίνωσης: 
Announcements