Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος & υποβολής αίτησης στο πλαίσιο των Διμερών Προγραμμάτων Μορφωτικών Ανταλλαγών μεταξύ Ελλάδας και χωρών της αλλοδαπής 2019

Mon, 04/03/2019

Σύμφωνα με το 26373/Ζ1 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, προκηρύσσονται σαράντα πέντε (45) θέσεις για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή αίτησης στο πλαίσιο των Διμερών Προγραμμάτων Μορφωτικών Ανταλλαγών μεταξύ Ελλάδος και χωρών της αλλοδαπής έτους 2019.

 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

1. Το μόνιμο Ερευνητικό Προσωπικό της Ακαδημίας Αθηνών.

2. Το μόνιμο Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό ( Δ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι.

3. To μόνιμο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι.

4. Τo μόνιμο Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό ( Ε.ΔΙ.Π.) των Α.Ε.Ι.

5. Το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι.

6. Υποψήφιοι Διδάκτορες.

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από την Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019 μέχρι και την Πέμπτη 25 Απριλίου 2019 και δεν θα δοθεί παράταση.

Διαβάστε το έγγραφο του Τμήματος Διοίκησης, ΑΠΘ εδώ.

Διαβάστε την προκήρυξη του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων εδώ.

 

 

 

Κατηγορία Ανακοίνωσης: 
Announcements