Υποτροφίες αριστείας για μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλίας (15.5.2019)

Mon, 04/03/2019

 

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με τα προγράμματα υποτροφιών της Γαλλίας προς Ελληνίδες/Έλληνες, που ολοκληρώνουν τώρα ή έχουν ολοκληρώσει, το αργότερο μέχρι πριν δύο έτη, ένα πρόγραμμα σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα (πτυχίο), με μέσο όρο βαθμολογίας ανώτερο ή ίσο του 7,5/10 για

α) μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Μ2 (ή Μ1, υπό προϋποθέσεις), σε οποιοδήποτε επιστημονικό πεδίο (εξαιρουμένων των MBA), σε οποιοδήποτε γαλλικό Πανεπιστήμιο

β) μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών επιπέδου Μ2, σε ορισμένους κλάδους (μηχανικής, οικονομικών επιστημών, πληροφορικής) σε συνεργαζόμενα γαλλικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την υποτροφία λήγει στις 15 Μαΐου 2019 και προϋποθέτει την αίτηση εισαγωγής σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών γαλλικού πανεπιστημίου ή ιδρύματος εταίρου, αντίστοιχα.

 

 

Κατηγορία Ανακοίνωσης: 
Announcements