Υποτροφίες Μεταπτυχιακών Σπουδών Β’ και Γ’ κύκλου, στο εσωτερικό, ακ. έτους 2017-2018 (20.6.2019)

Tue, 12/03/2019

 

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχουν αναρτηθεί οι προκηρύξεις του ΥΠΠΕΘ σχετικά με τα προγράμματα υποτροφιών, χωρίς διαγωνισμό, για μεταπτυχιακές σπουδές Β΄ και  Γ΄κύκλου σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας, ακαδημαϊκού έτους 2017-18, από τα έσοδα των κληροδοτημάτων.

- Αδελφών Ζωσιμά: για πτυχιούχους/-ες Πανεπιστημίων της Ελλάδας, με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον «λίαν καλώς», καταγωγή από την Ήπειρο και ηλικία έως 36 ετών.

- Ζωής Σούτσου: για πτυχιούχους/-ες Θετικών Επιστημών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού Τομέα της Αθήνας (ΕΜΠ, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, ΕΚΠΑ - Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Οικονομικών Επιστημών, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο), με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον «λίαν καλώς» και ηλικία έως 36 ετών.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 14 Μαρτίου έως 20 Ιουνίου 2019.

 

 

Κατηγορία Ανακοίνωσης: 
Announcements