Λειτουργία των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών "Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία" και "Αγγλικές και Αμερικανικές Σπουδές"

Fri, 29/03/2019

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας αρ. 466/28-3-2019, κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος (2019-20) θα λειτουργήσουν και θα δεχτούν αιτήσεις οι παρακάτω ειδικεύσεις:

  1. Γλωσσολογία
  2. Αγγλικές και Αμερικανικές Σπουδές

Oι ακριβείς ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων εισαγωγής θα ανακοινωθούν τον Μάιο 2019.

Για τα έτη 2020-2022 έχει προγραμματιστεί να λειτουργήσουν οι παρακάτω ειδικεύσεις*:

  • 2020: ΔΜΣ στη «Γλώσσα, Λογοτεχνία και Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση»
  • 2021: ΔΜΣ στη «Γλωσσολογία» και ΔΜΣ στις «Αγγλικές και Αμερικανικές Σπουδές»
  • 2022: ΔΜΣ στην «Εκμάθηση και Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας»

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μεταπτυχιακών σπουδών του τμήματος http://gp.enl.auth.gr/.

*Εφόσον το επιτρέπουν οι δυνατότητες του Τμήματος και το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο. Οι σχετικές αποφάσεις θα λαμβάνονται κάθε άνοιξη και θα ανακοινώνονται το συντομότερο δυνατό.

Κατηγορία Ανακοίνωσης: 
Announcements