ΕΠΕΙΓΟΝ: Υποτροφίες Διμερών Μορφωτικών Συμφωνιών για Σπουδές/Έρευνα & Γλώσσας στο Εξωτερικό, ακ. έτους 2019-20 (έξτρα: Βέλγιο, Κροατία, Βουλγαρία)

Mon, 01/04/2019

 

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών μπορείτε να βρείτε την προκήρυξη 44566/Ζ1/21.3.2019 του ΥΠΠΕΘ και ενδεικτική περιγραφή των προγραμμάτων υποτροφιών ανά χώρα (Βέλγιο, Κροατία, Βουλγαρία), προς Έλληνες/Ελληνίδες, στο πλαίσιο Διμερών Μορφωτικών Συμφωνιών, για σπουδές/έρευνα και θερινά σεμινάρια γλώσσας & πολιτισμού.

Η προθεσμία υποβολής αίτησης διαφέρει ανά χώρα (5 Απριλίου, 10 Απριλίου, 3 Μαΐου 2019, αντίστοιχα).

Καθώς η παρούσα προκήρυξη αποτελεί συμπλήρωση της 25634/Ζ1/19.2.2019 προκήρυξης, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/-ες όπως συμβουλευτούν κατά τα λοιπά (έντυπο αίτησης, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, υποβολή στο ΥΠΠΕΘ) την αντίστοιχη ανάρτηση.

 

 

Κατηγορία Ανακοίνωσης: 
Announcements