Προκήρυξη θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης, κατεύθυνση Διερμηνείας για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Fri, 05/04/2019

 

Βρείτε εδώ την προκήρυξη θέσεων για την κατεύθυνση Διερμηνείας του ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Προθεσμία υποβολής φακέλων υποψηφιότητας 15 Απριλίου – 14 Ιουνίου 2019. (παράταση υποβολής)

 

 

Κατηγορία Ανακοίνωσης: 
Announcements