Προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών/τριών σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος

Mon, 13/05/2019

Βρείτε εδώ την προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία» για το Δ.Μ.Σ. στη «Γλωσσολογία» για το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Βρείτε εδώ την προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αγγλικές και Αμερικανικές Σπουδές» για το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Κατηγορία Ανακοίνωσης: 
Announcements