Προκήρυξη μεταδιδακτορικής υποτροφίας για έρευνα πεδίου στην Αϊτή

Fri, 17/01/2020

 

Προκήρυξη μεταδιδακτορικής υποτροφίας για έρευνα πεδίου στην Αϊτή, ύψους 17.000 ευρώ, απευθυνόμενη σε διδάκτορες στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, στην υγεία, στο περιβάλλον κ.ά. 

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Ερυθρού Σταυρού και εντάσσεται στο έργο «Amélioration des services de soins d’urgence en zone urbaine en Haïti».

Λήξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 30.1.2020.

Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο:

https://www.fondation-croix-rouge.fr/wp-content/uploads/2019/12/fcrf-appels-2019-urgences-haiti.pdf.

 

Κατηγορία Ανακοίνωσης: 
Announcements