Λειτουργία των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών "Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία" και "Αγγλικές και Αμερικανικές Σπουδές"

Fri, 31/01/2020

 

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας αρ. 466/28-3-2019, κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος (2020-21) θα λειτουργήσει και θα γίνουν δεκτές αιτήσεις μόνο για την ειδίκευση:

  • ΔΜΣ στη «Γλώσσα, Λογοτεχνία και Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση»

Oι ακριβείς ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων εισαγωγής θα ανακοινωθούν αργότερα.

Για τα έτη 2021-22 έχει προγραμματιστεί να λειτουργήσουν οι παρακάτω ειδικεύσεις*:

  • 2021: ΔΜΣ στη «Γλωσσολογία» και ΔΜΣ στις «Αγγλικές και Αμερικανικές Σπουδές»
  • 2022: ΔΜΣ στην «Εκμάθηση και Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας»

 

*Εφόσον το επιτρέπουν οι δυνατότητες του Τμήματος και το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο. Οι σχετικές αποφάσεις θα λαμβάνονται κάθε άνοιξη και θα ανακοινώνονται το συντομότερο δυνατό.

 

Κατηγορία Ανακοίνωσης: 
Announcements