Προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών/τριών στο ΔΜΣ στη Γλώσσα, Λογοτεχνία και Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Wed, 26/02/2020

 

Βρείτε εδώ την προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία» για το Δ.Μ.Σ. στη «Γλώσσα, Λογοτεχνία και Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση» για το Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Βρείτε το έντυπο της αίτησης στα ελληνικά σε μορφή word ή pdf.

Please find the application form in english in word form or pdf.

 

 

Κατηγορία Ανακοίνωσης: 
Announcements