Προκήρυξη θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης, ειδίκευση Μετάφρασης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Thu, 05/03/2020

 

Βρείτε εδώ την προκήρυξη θέσεων για την ειδίκευση Μετάφρασης του ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Προθεσμία υποβολής φακέλων υποψηφιότητας 15 Μαρτίου με 15 Μαΐου 2020

Κατεβάστε το έντυπο της αίτησης εδώ.

 

Κατηγορία Ανακοίνωσης: 
Announcements