Ανακοίνωση για την κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών για το ΔΜΣ στη Γλώσσα, Λογοτεχνία και Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση του Τμήματος

Fri, 03/04/2020

 

Βρείτε εδώ διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο κατάθεσης των υποψηφιοτήτων για το ΔΜΣ στη Γλώσσα, Λογοτεχνία και Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

 

Κατηγορία Ανακοίνωσης: 
Announcements