Σχετικά με τα αποτελέσματα για το ΔΜΣ στη Γλώσσα, Λογοτεχνία και Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση

Fri, 17/07/2020

 

Ανακοινώνεται στους υποψήφιους/ες για εισαγωγή στο ΠΜΣ «Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία» με ειδίκευση «ΔΜΣ στη Γλώσσα, Λογοτεχνία και Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 ότι τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος πιθανότατα τέλη Αυγούστου 2020.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

 

 

Κατηγορία Ανακοίνωσης: 
Announcements