"Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Α.Π.Θ. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021"

Mon, 03/08/2020

Βρείτε εδώ το κείμενο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 162544/2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Κατηγορία Ανακοίνωσης: 
Announcements