Οδηγίες για τον Covid-19

Fri, 02/10/2020

Με βάση τις οδηγίες των υπουργείων Παιδείας και Υγείας, καθώς και τις οδηγίες του ΕΟΔΥ που περιγράφονται στα ΦΕΚ που έχουν εκδοθεί, παρακαλούμε για την τήρηση των παρακάτω μέτρων για τη διενέργεια δια ζώσης διδασκαλίας:

 • Υποχρεωτική χρήση μάσκας εντός των αιθουσών διδασκαλίας, καθώς και στους χώρους αναμονής
 • Χρήση αντισηπτικού διαλύματος κατά την είσοδο στην αίθουσα.
 • Τήρηση των ενδεδειγμένων αποστάσεων.
 • Διεξαγωγή των μαθημάτων με τρόπο ώστε να υπάρχει κατάλληλος αερισμός της  αίθουσας.
 • Καθορισμός συγκεκριμένης θέσης για κάθε φοιτητή/τρια μέσα στην αίθουσα.

Για τις φοιτήτριες της ειδίκευσης διερμηνείας ειδικότερα θα πρέπει να τηρηθούν επιπλέον τα ακόλουθα:

 1. Απολυμαίνετε κάθε φορά πριν και μετά τη χρήση τους τον πάγκο εργασίας και τις κονσόλες σχολαστικά μεν, προσεκτικά δε... προσέξτε μην πάρουν υγρό και χαλάσουν. 
 2.  Απολυμαίνετε πάντα τα ακουστικά, επίσης προσεκτικά για να μην υγρανθούν.
 3.  Φέρτε δικά σας ακουστικά και να χρησιμοποιεί η κάθε μία τα δικά της.  
 4.  Η κάθε μία να δουλεύει πάντα σε μια συγκεκριμένη κονσόλα. 
 5.  Αποφεύγετε να δουλεύετε δυο μαζί στην καμπίνα. Καλύτερα μία σε κάθε καμπίνα. 
 6.  Βάζετε μεμβράνη σε όλα τα μικρόφωνα της αίθουσας την οποία αφαιρεί και πετά κάθε ομιλητής (και εσείς) αφού χρησιμοποιήσετε το μικρόφωνο. 
 7.  Αερίζετε καλά την αίθουσα και τις καμπίνες όταν έρχεστε και πριν φύγετε. Αφήστε τις πόρτες των καμπινών ανοιχτές με ανοιχτά και τα πίσω παράθυρα για πέντε λεπτά και βάλτε το σύστημα αερισμού στις καμπίνες να λειτουργεί όταν αερίζετε.
 8. Μην ξεχάσετε να τα κλείσετε όλα πριν φύγετε.
 9. Όλα αυτά σημαίνουν περισσότερο χρόνο, φροντίστε να τον έχετε στη διάθεσή σας και μην αμελήσετε αυτά τα μέτρα. 

Σε περίπτωση που:

Ένας/ μία φοιτητής/ φοιτήτρια δε νιώσει καλά κατά τη διάρκεια του μαθήματος ενημερώνει το / τη διδάσκοντα / διδάσκουσα για να ακολουθήσει το πρωτόκολλο που έχει καθοριστεί.

Ένας/ μία φοιτητής/ φοιτήτρια δε νιώθει καλά πριν την έναρξη του μαθήματος δεν πρέπει να έρθει στο μάθημα και να ενημερώσει σχετικά.

Παρακαλούμε να ενημερωθείτε και από το σχετικό ΦΕΚ.

Τοπικός Υπεύθυνος COVID 

O Τοπικός Υπεύθυνος COVID κάθε τμήματος καταγράφει όλες τις πληροφορίες για ύποπτα και διαπιστωμένα κρούσματα μεταξύ των φοιτητών, του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού κάθε Τμήματος. Είναι επίσης ο σύνδεσμος με την Υγειονομική Επιτροπή του ΑΠΘ, ώστε, εφόσον χρειαστεί, να ενεργοποιηθεί διαδικασία ιχνηλάτησης και απολύμανσης χώρων.

Υπεύθυνος του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας έχει οριστεί ο Επικ. Καθηγητής Αθανάσιος Γεωργακόπουλος (τηλ. 2310 997356, email ageorgakopoulos@enl.auth.gr).

Η ΕΓΚΑΙΡΗ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΟΛΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΥΘΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

 

Κατηγορία Ανακοίνωσης: 
Announcements