Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών

Tue, 22/12/2020

 

Η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίασή της αρίθμ. 507/17-12-2020 όρισε ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών όσων βρίσκονται στο εξάμηνο συγγραφής κατά το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021 την 31η Μαρτίου 2021 λόγω COVID-19.

 

Κατηγορία Ανακοίνωσης: 
Announcements