Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας αναμορφώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Α΄ κύκλου. Στο πλαίσιο αυτό έχει ολοκληρώσει πρόταση την οποία έχει καταθέσει στη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του ΑΠΘ για έγκριση.

Το Τμήμα προχώρησε στην τροποποίηση του ΠΜΣ έτσι ώστε να ανταποκριθεί καλύτερα και πιο στοχευμένα:

  1. Στις διεθνείς επιστημονικές εξελίξεις στα γνωστικά αντικείμενα που υπηρετεί
  2. Στις συστάσεις των εξωτερικών αξιολογητών
  3. Στις τρέχουσες ανάγκες τις αγοράς εργασίας
  4. Στην αναγκαιότητα των αποφοίτων για ευέλικτα προγράμματα σπουδών

Στο πλαίσιο αυτό σημαντική βαρύτητα δόθηκε στην ανάλυση των ερωτηματολογίων που συμπλήρωσαν οι φοιτητές του Τμήματος καθώς και εν ενεργεία εκπαιδευτικοί.

Η πρόταση περιέχει τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

  • ΜΔΕ στη Γλωσσολογία
  • ΜΔΕ στην Εκμάθηση Ξένης Γλώσσας
  • ΜΔΕ στις Αγγλικές και Αμερικανικές Σπουδές
  • ΜΔΕ στη Γλώσσα, Λογοτεχνία και Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση

Όλες οι προτεινόμενες κατευθύνσεις  είναι μονοετείς με δυνατότητα παρακολούθησης μερικής φοίτησης για δύο χρόνια.  

Όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν τα μαθήματα, τα κριτήρια εισαγωγής, την προκήρυξη, κτλ. θα αναρτηθούν σύντομα στον καινούριο ιστότοπο των μεταπτυχιακών του Τμήματος αμέσως μετά την έγκριση του προγράμματος από τη ΜΟΔΙΠ.

Ενημέρωση για το νέο πρόγραμμα σπουδών και τις επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων θα δοθεί στην ημερίδα για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στις 19/5/2016, 10:30-11:30 στο ΚΕΔΕΑ.

Σας περιμένουμε!

Η Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
Κατερίνα Νικολαΐδου

Κατηγορία Ανακοίνωσης: 
Announcements