Παρουσίαση Μεταπτυχιακών του Τμήματος, ΚΕ.Δ.Ε.Α., 19/5/2016

Την Πέμπτη 19/5/2016 παρουσιάστηκε το νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος στην ημερίδα "Μεταπτυχιακά & Υποτροφίες στη Θεσσαλονίκη", η οποία πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α.). 

Υπήρξε πολύ μεγάλη προσέλευση φοιτητών και αποφοίτων του Τμήματος  και άλλων Τμημάτων, οι οποίοι είχαν την ευκαρία να ενημερωθούν με λεπτομέρεια για το πρόγραμμα από τη Διευθύντρια του ΠΜΣ και μέλη του προσωπικού του Τμήματος, καθώς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες. Υπήρξε εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον για τις νέες κατευθύνσεις του προγράμματος.

Κατηγορία Ανακοίνωσης: 
Announcements