Σεμινάριο για την στατιστική υποστήριξη εμπειρικών μελετών που εκπονούνται στο πλαίσιο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 27/6/2016  στις 10.00- 13.00 στην αίθουσα σεμιναρίων 308, θα προσφερθεί σεμινάριο για την στατιστική υποστήριξη εμπειρικών μελετών που εκπονούνται στο πλαίσιο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Το σεμινάριο θα το προσφέρει η κ. Γ. Φωτιάδου, geofotia@enl.auth.gr. Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τήτριες μπορούν να στείλουν πληροφορίες για τις έρευνες που εκπονούν ή και συγκεκριμένες απορίες στην κ. Φωτιάδου, έτσι ώστε το σεμινάριο να στοχεύσει στην παρουσίαση κατάλληλων στατιστικών αναλύσεων και στην επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων.

Το σεμινάριο μπορούν να παρακολουθήσουν και φοιτητές των άλλων κύκλων σπουδών (υποψήφιοι διδάκτορες, προπτυχιακοί φοιτητές).

Η Διευθύντρια Μεταπτυχιακών Σπουδών

Κατερίνα Νικολαϊδου

Κατηγορία Ανακοίνωσης: 
Announcements