Ανακοίνωση για την προφορική συνέντευξη για το ΜΔΕ στη Γλωσσολογία