Μεταδιδακτορική Έρευνα

Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές

Μαρία Καλτσά

Η Μαρία Καλτσά εργάζεται ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια ψυχογλωσσολογίας στον Τομέα Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Το 2012 απέκτησε το Διδακτορικό της τίτλο στη Ψυχογλωσσολογία με θέμα «Η κατάκτηση της τελικότητας στη μητρική γλώσσα» από το ΑΠΘ. Το διδακτορικό της χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα «Ηράκλειτος ΙΙ». Το 2006 ολοκλήρωσε το πτυχίο της στην Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ενώ ένα χρόνο αργότερα απόκτησε το Μεταπτυχιακό της τίτλο στη Γλωσσολογία από το Πανεπιστήμιο του Cambridge, Μεγάλη Βρετανία, με χρηματοδότηση του Cambridge European Trust 2006-2007. Στην περίοδο 2012-2015 εργάστηκε ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο ερευνητικό πρόγραμμα «Θαλής: Διγλωσσία και Δίγλωσση Εκπαίδευση: Ανάπτυξη Γλωσσικών και Γνωστικών Δεξιοτήτων σε Διάφορους Τύπους Διγλωσσίας» στο τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καθώς και στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Το 2016, έλαβε την Υποτροφία Αριστείας – Βραβείο Αριστείας & Καινοτομίας Μεταδιδακτορικού Ερευνητή από την Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ για τη μελέτη «Γλώσσα και Επίκτητες Γλωσσικές Διαταραχές: Το Νοητικό Λεξικό σε ομιλητές της Ελληνικής Τυπικά Αναπτυγμένους και με Νόσο Αλτσχάιμερ» και από το 2017 εργάζεται ως διδάσκουσα στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Οι διαλέξεις της σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο αφορούν τα πεδία της Ψυχογλωσσολογίας, της Γλωσσικής Ανάπτυξης, της Γλωσσικής Επεξεργασίας, της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, της Ψυχολογίας της Ανάπτυξης και των Μεθόδων Γλωσσικής Έρευνας. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στο λεξικό, στη (μορφο)σύνταξη, στα φαινόμενα διεπιπέδου, στην απόκτηση της μητρικής και δεύτερης γλώσσας, στην πολυγλωσσία, στη γλωσσική συρρίκνωση, στη γλωσσική επεξεργασία καθώς και στα χαρακτηριστικά των αναπτυξιακών διαταραχών. Την τρέχουσα περίοδο εστιάζει στην αξιολόγηση των γνωστικών και γλωσσικών λειτουργιών σε πρόωρα παιδιά με τη μέθοδο ανίχνευσης της οφθαλμοκίνησης με στόχο την έγκυρη και έγκαιρη ανίχνευση νευροαναπτυξιακών διαταραχών σε πρόωρα παιδιά.

Έναρξη: Ιανουάριος 2019

Για το πλήρες βιογραφικό κάντε κλικ εδώ.

Ευαγγελία Κυρίτση

Η Ευαγγελία Κυρίτση έχει σπουδάσει Αγγλική Γλώσσα & Φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έχει MA και Διδακτορικό στην Κλινική Γλωσσολογία από το Πανεπιστήμιο του Reading. Το θέμα της διδακτορικής της διατριβής ήταν η φωνολογική επίγνωση στα κωφά Ελληνόπουλα. Από το 2007, διδάσκει Aγγλικά ως ξένη γλώσσα κυρίως σε κωφά/βαρήκοα παιδιά αλλά και σε παιδιά με γλωσσικές διαταραχές και διαταραχές στην επικοινωνία. Τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα είναι η κλινική γλωσσολογία, η ψυχογλωσσολογία, ο γραμματισμός, και η διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας σε κωφά/βαρήκοα παιδιά και σε παιδιά με γλωσσικές διαταραχές και διαταραχές στην επικοινωνία.

Για το πλήρες βιογραφικό κάντε κλικ εδώ.

Christopher Lees

Σπούδασα σύγχρονες γλώσσες (Ελληνικά, Γερμανικά, Γαλλικά) στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγκχαμ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μετά την ολοκλήρωση των προπτυχιακών μου σπουδών, ήρθα στην Ελλάδα, όπου ολοκλήρωσα τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στη θεωρητική και εφαρμοσμένη γλωσσολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (με υποτροφία Sylff) και τη διδακτορική μου διατριβή στην κοινωνιογλωσσολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (με υποτροφία του ΙΚΥ). Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα εστιάζονται σε ζητήματα κοινωνίας και γλώσσας με ιδιαίτερη έμφαση στη γλωσσική ποικιλότητα, την ψηφιακή επικοινωνία, την (κριτική) ανάλυση λόγου και τις κοινωνιογλωσσολογικές προσεγγίσεις στη μετάφραση. Αυτήν την περίοδο διεξάγω μεταδιδακτορική έρευνα (με υποτροφία του ΙΚΥ) στον Τομέα Μετάφρασης και Διαπολιτισμικών Σπουδών του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας με θέμα τα μεταφρασμένα κείμενα που εμφανίζονται σε δημόσιους χώρους της Θεσσαλονίκης· με άλλα λόγια, το «μεταφραστικό τοπίο» της πόλης. Ο όρος μεταφραστικό τοπίο συνιστά μια δική μου προσαρμογή του όρου γλωσσικό τοπίο από το ομώνυμο αντικείμενο της κοινωνιογλωσσολογίας, το οποίο εξετάζει τις ορατές χρήσεις της γλώσσας σε δημόσιους χώρους όπως σε πινακίδες, επιγραφές καταστημάτων, γκράφιτι κ.λπ. Στην έρευνά μου συνδυάζω μεθοδολογικά πρότυπα από τους χώρους της κοινωνιογλωσσολογίας και της μεταφρασεολογίας με απώτερο σκοπό τη θεμελίωση ενός νέου θεωρητικού πλαισίου για την ανάλυση των τρόπων με τους οποίους τα ελληνικά πρωτότυπα κείμενα μεταφράζονται στα Αγγλικά σε συνάρτηση με τη γλώσσα, την κοινωνία, τον χώρο, τον χώρο και την ταυτότητα του/της μεταφραστή/τριας, προκειμένου να γίνουν κατανοητά από μη ελληνόφωνους/ες ομιλητές/τριες.

Angelos Lengeris

Angelos Lengeris is a Lecturer in Linguistics at the University of Kent, Department of English Language and Linguistics. His main interests are in the areas of phonetics, second-language learning and TEFL/TESOL. His PhD thesis examined the use of new technologies for improving English perception and pronunciation for Greek learners of English. In 2012, he was awarded a 3-year GSRT Postdoctoral Fellowship co-funded by the European Social Fund and the Greek State. This work extended his PhD research by examining (a) the concurrent learning of English vowels and consonants by Greek learners of English and (b) whether learning transfers to conversational speech. Other projects he has worked on have looked at the learning of second-language intonation, the acoustics of vowels in different speaking styles, the phonetics and phonology of Greek dialects, and the perception of stress.

Personal webpage: https://aleggeris.wixsite.com/lengeris
Departmental webpage: https://www.kent.ac.uk/secl/ell/staff/lengeris.html

Βίνια Ντάκαρη

Η τρέχουσα έρευνά μου περιλαμβάνει μελέτη πεδίου σε συνδυασμό με συλλογή και ανάλυση δεδομένων πάνω στην αισθητική και την πρόσληψη θεατρικών παραστάσεων με θέμα τον καρκίνο στην Ελλάδα. Εκκινεί από  το φιλοσοφικό/θεωρητικό/αναλυτικό πλαίσιο που συνέθεσα στη διδακτορική διατριβή μου, με τίτλο “Περφόρμανς και καρκίνος: προς μια αισθητική θεώρηση του μη-παραστάσιμου,” η οποία ερευνά τις αισθητικές πτυχές της (μη) παραστασιμότητας του καρκίνου σε αγγλόφωνες αλλά και γερμανικές σύγχρονες παραστάσεις, καθώς και την επίδρασή τους στους θεατές.
Το ερευνητικό και συγγραφικό μου έργο επικεντρώνεται στο ταχύτατα αναπτυσσόμενο διεπιστημονικό πεδίο Ιατρικής/Ανθρωπιστικών Σπουδών (Medical Humanities) και, ειδικότερα, στις αισθητικές, θεραπευτικές και εκπαιδευτικές αξίες της συνάντησης θεάτρου/ιατρικής.
Εκπροσωπώ το Arts Health Early Career Research Network (ECRN) στην Ελλάδα και είμαι τακτικό μέλος της Ομάδας Εργασίας του  Κέντρου για την Υποστήριξη, την Εκπαίδευση και την Έρευνα στην Ψυχοκοινωνική Ογκολογία (ΚΕ.Υ.Ε.Ε.Ψ.Ο.) της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Έχω συνεπιμεληθεί το ειδικού θέματος τεύχος MEDICINE AND/IN THEATRE του Critical Stages/Scènes Critiques, ηλεκτρονικού περιοδικού της Διεθνούς Ένωσης Κριτικών Θεάτρου (IATC). Περισσότερες πληροφορίες στην προσωπική μου ιστοσελίδα: https://auth.academia.edu/VirginiaDakari.

Έναρξη: Νοέμβριος 2017

Για το πλήρες βιογραφικό κάντε κλικ εδώ.

Lizzy Pournara

She is Postdoctoral Researcher at the Department of American Literature and Culture, Aristotle University of Thessaloniki. She holds a Ph.D. in Contemporary American Poetry (2018), an M.A. in English Literature (2013) and a B.A. in English (2011) from the Aristotle University of Thessaloniki (AUTh). For her Ph.D. she was funded by the Greek State Scholarships Foundation (2017-2018). In Fall 2015 she participated as an exchange Erasmus+ student at the Doctoral Program Materialities of Literature at the University of Coimbra, Portugal. In Spring 2016, she was a Visiting Scholar (Stavros Niarchos Foundation IVGS Award) at Sensorium Center for Digital Arts and Technology, at York University in Toronto, Canada. She is the recipient of a Fulbright scholarship for her participation in the Salzburg Global Seminar (2014) and of a Scholarship of Excellence for Ph.D. Candidates (2016) by the Research Committee of AUTh. Her research interests focus on contemporary American poetry, digital literature, augmented reality, immersive narratives and creative writing. She is currently completing an M.A. in Creative Writing at the University of Western Macedonia, Greece. She is a member of the Multimodal Research and Reading Group of School of English, AUTh as well as a member of the Hellenic Association for American Studies and the European Association for American Studies.

Her postdoctoral project, titled “Intersection of Print and Digital Media in North-American Poetry, explores the intersection of print and digital media in North-American poetry. This project is placed within the interdisciplinary framework of the humanities and new media technologies, and seeks to promote the relationship between literary studies and digital tools. On the one hand, this postdoctoral project focuses on the ways in which digitality affects print poetry. On the other hand, she is interested in the practical application and development of particular technological tools that mold storytelling practices. Within the framework of the Laboratory of Narrative Research, her postdoctoral project specializes in augmented reality as a space of literal intersection of print and digital elements, and she aims at exploring the storytelling potential of immersive media.

Starting date of her project: July 2019

For a full CV please click here.

Evangelia Soulioti

Implementing CLIL in tertiary ESP settings: The case of Epirus Institute of Technology in Greece”

Content Language and Integrated Learning has become major language learning educational policy promoted by the EU these days. CLIL encompasses any “dual-focused educational approach in which an additional language is used for the teaching and learning of both content and language” (Coyle, Hood and Marsh 2010:1). This research is an attempt to explore the attitudes and perceptions of students in a formal tertiary education setting towards CLIL implementation.

For the scope of the paper a questionnaire was designed and distributed to undergraduate students in the Speech and Language Therapy Department of Epirus Institute of Technology in Greece. The participants attended an ESP course mainly based on CLIL strategies, yet all content courses were taught in the first language and there was no integration of contents and foreign language.

The purpose of this research is twofold: first to gain insight into students’ attitudes and perceptions regarding certain CLIL instructional strategies the teacher implemented in the ESP course and second to explore their reactions and perceptions regarding possible full CLIL implementation across the curriculum. In this respect this paper will discuss ways to implement CLIL in tertiary settings, taking simultaneously into account several limitations: the teaching situation, students’ level of English proficiency, materials and aids, formal syllabus and curriculum. Finally, it hopes to provide diagnostic feedback that will aid in the improvement of ESP course design, as well as useful data to underpin further development of the existing foreign language syllabi and curricula in higher education.

Project period: 2011-2014 | Project Publication & Conference Presentations

Departmental webpage:  https://www.ed.ac.uk/profile/evangelia-soulioti

Tonia Tsamouris

Tonia (Antonia) Tsamouris is Postdoctoral Researcher at the Department of American Literature and Culture, Aristotle University of Thessaloniki. She has studied Drama and Theatre (BA, 1999, Theatre Department, AUTH). She holds an MA in Drama and Theatre Studies (2000, Drama Department, Royal Holloway Univ. of London) and a Ph.D. in Harold Pinter’s plays and screenplays in relation to M. Merleau-Ponty’s Theory of Phenomenology (2008, School of English, AUTH). She teaches Drama in “Athens’ Drama School-G. Theodosiadis”. She also lectures on Drama and Theatre at “Deree”-American College of Greece. She is a theatre critic; her critics are published at “Theatrografies” (Dodoni Editions) and at the e-magazine Technes-plus.

She has worked as Theatre Expert at the Centre for the Ancient Greek Drama-“Desmi” (2000-2007), as well as a Reader and Project Manager at the Fiction Department of ANT1 TV (2007-2017). She also works as Dramatologue in theatre performances.

She is a member of the Hellenic Association of Theatre and Performing Arts Critics, of the Harold Pinter’s Society, of the Pan-Hellenic Scientific Association of Theatre Scientists, of the “Center for the Semiotics of Theatre” and of HELAAS (Hellenic Association for American Studies).

She has a nine-years old daughter.

Project period: April 2019-April 2022

For a full CV, please click here.

Despoina N. Feleki

She is a Postdoctoral Researcher at the Department of American Literature and Culture, Aristotle University of Thessaloniki in Greece. She has worked as an Adjunct Lecturer in the School of English, AUTh (2019-2020). She also serves as an appointed School Educator in Greece (2000-present). She completed her MA in Studies in European Literature and Culture (2007) and her PhD in Contemporary American Culture in the School of English, AUTh (2015). Feleki teaches undergraduate and postgraduate courses on fiction and pedagogy, focusing on the intersections between textuality and digitality and on how these affect literary and educational practices. Her other research interests include Contemporary Anglophone Literature, World Literature, Popular Culture, Fandom and Videogame Studies. Feleki is a member of the Multimodal Reading and Research Group of the School of English, AUTh. She has served as the Young Scholar Representative of the Hellenic Association for American Studies (HELAAS) and is currently the Treasurer of the same Association. Her monograph, entitled Stephen King in the New Millennium: Gothic Mediations on New Writing Materialities, was out by Cambridge Scholars Publishing in 2018. She is the co-editor of the Special Issue of Ex-centric Narratives: Journal of Anglophone Literature, Culture and Media by HELAAS under the title “Popular Culture in a New Media Age: Trends and Transitions” (forthcoming in December 2020).

In her postdoctoral research project, titled Active Citizenship: The Role of New Media in Literary and Educational Practices, Feleki investigates the entangled repercussions of the wired social media interactions of contemporary Anglophone writers who use literary voice in tandem with digital form as a means of social mobilization. As a researcher and educator in Greek State Education she intends to engage learners of Greek Secondary Education with the School of English (AUTh) and the Narrative Lab in educational and literary projects in order to measure, study and draw valuable conclusions about the entangling power of literature and social media to raise young people’s awareness and energize their participation in collective instances of activism.

Starting date of her project: April 2019

For a full CV, please click here.