Ανακοινώσεις ΠΜΣ

Δυνατότητα σπουδών ενός εξαμήνου στο Stockton University των ΗΠΑ

08/09/2021

 

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων (http://international-relations.auth.gr/el/node/2242) έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με τη δυνατότητα σπουδών έως πέντε (5) μεταπτυχιακών φοιτητών του Α.Π.Θ. στο Stockton University των ΗΠΑ για το εαρινό εξάμηνo του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

Ανακοίνωση επιχορήγησης Διδακτόρων Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ «Ενυάλιον Κληροδότημα εις μνήμην Λάμπρου Ενυάλη»

06/09/2021

 

Το  Α.Π.Θ. ανακοινώνει το πρόγραμμα  επιχορήγησης  οικονομικής ενίσχυσης  σε  διδάκτορες  της Φιλοσοφικής  Σχολής  του  Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης  για την  έκδοση  της  ήδη εγκεκριμένης  από  τη  Φιλοσοφική  Σχολή  διδακτορικής  διατριβής  τους από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Ενυάλιον Κληροδότημα εις μνήμη Λάμπρου Ενυάλη».

Ανακοίνωση διεξαγωγής προφορικής συνέντευξης για τους/τις υποψήφιους/ες για το ΔΜΣ στη Γλωσσολογία του ΠΜΣ Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας

07/07/2021

 

Καλούνται οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες που υπέβαλαν αίτηση για εισαγωγή στο ΠΜΣ Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας με ειδίκευση «Γλωσσολογία» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 να προσέλθουν σε προφορική συνέντευξη (στην αγγλική γλώσσα) που θα διεξαχθεί προφορικά μέσω της πλατφόρμας zoom, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 του Κανονισμού του ΠΜΣ (ΦΕΚ Β 3726/8-10-2019) την Τρίτη 13 Ιουλίου 2021.

Βρείτε την ανακοίνωση εδώ.

Υποτροφίες, Μεταπτυχιακών Σπουδών Β' & Γ' κύκλου, στο εσωτερικό, ακ. έτων 2018-19 & 2019-20 (2/8 έως 18/10 2021)

28/06/2021

 

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχουν αναρτηθεί οι προκηρύξεις επιλογής υποτρόφων, χωρίς διαγωνισμό, οι οποίες απευθύνονται σε πτυχιούχους/-ες πανεπιστημίων του εσωτερικού με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον «λίαν καλώς», ηλικίας έως 36 ετών, εγγεγραμμένους/-ες σε εγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (δευτέρου και τρίτου κύκλου), σε πανεπιστήμια του εσωτερικού, από τα έσοδα των κληροδοτημάτων

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Ανακοίνωση προγράμματος εισαγωγικών προφορικών εξετάσεων για την ειδίκευση Διερμηνείας του ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης

25/06/2021

 

Βρείτε εδώ την ανακοίνωση του προγράμματος για τις εισαγωγικές προφορικές εξετάσεις για την ειδίκευση Διερμηνείας του ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης που θα πραγματοποιηθούν με φυσική παρουσία στην αίθουσα 14 στο υπόγειο του Παλαιού Κτιρίου της Φιλοσοφικής κατά το διάστημα 5-9 Ιουλίου 2021. Προσοχή έχουν υπάρξει κάποιες τροποποιήσεις.

 

 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail