Ανακοινώσεις ΠΜΣ

Παράταση υποβολής αιτήσεων για απαλλαγή καταβολής διδάκτρων για τους εισακτέους στο ΔΜΣ Γλώσσα Λογοτεχνία και Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση 2020-2021

07/10/2020

 

 

 

Παρατείνεται κατά μία μέρα η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για την απαλλαγή από τα δίδακτρα για τους εισακτέους στο ΔΜΣ Γλώσσα Λογοτεχνία και Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση 2020-2021. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να καταθέτουν την αίτησή τους μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά έως και τη Δευτέρα 12/10/2020 κατόπιν ραντεβού ή να τα αποστείλουν ταχυδρομικά με σφραγίδα ταχυδρομείου έως και 12/10/2020.

Ωρολόγιο πρόγραμμα ΔΜΣ στη Γλώσσα, Λογοτεχνία και Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση

05/10/2020

 

Δείτε εδώ το ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου 2020-21 του ΔΜΣ στη Γλώσσα, Λογοτεχνία και Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση, του προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας.

Τα μαθήματα αρχίζουν 12 Οκτωβρίου 2020.

 

Οδηγίες για τον Covid-19

02/10/2020

Με βάση τις οδηγίες των υπουργείων Παιδείας και Υγείας, καθώς και τις οδηγίες του ΕΟΔΥ που περιγράφονται στα ΦΕΚ που έχουν εκδοθεί, παρακαλούμε για την τήρηση των παρακάτω μέτρων για τη διενέργεια δια ζώσης διδασκαλίας:

Ανακοίνωση σχετικά με την απαλλαγή καταβολής διδάκτρων για τους εισακτέους στο ΔΜΣ Γλώσσα Λογοτεχνία και Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευσηγια το 2020-2021

01/10/2020

 

Βρείτε εδώ την ανακοίνωση σχετικά με την απαλλαγή καταβολής διδάκτρων για τους εισακτέους στα ΠΜΣ του Τμήματος για το 2020-21, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 και την Υπουργική απόφαση 83842/Ζ1  που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. αριθμ. 2726/τ.Β’/3-7-2020  και αφορά ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Ελληνικών Α.Ε.Ι.

Υποτροφίες ΕΛΙΔΕΚ για υποψήφιους διδάκτορες

28/09/2020

 

 

Στόχος της 3ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για Υποψήφιους Διδάκτορεςείναι η υποστήριξη Υποψηφίων Διδακτόρων (ΥΔ) για τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας στην Ελλάδα. H δράση αυτή του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) αποσκοπεί στη χρηματοδότηση ΥΔ για την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) στην Ελλάδα. Η διάρκεια της χρηματοδότησης (υπό μορφή υποτροφίας) είναι από 12 έως 36 μήνες.

 

Υποτροφία (Fellowship) του ιδρύματος Azrieli για μεταδιδακτορική έρευνα (1.11.2020)

09/09/2020

 

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί η προκήρυξη του Ιδρύματος Azrieli (Ισραήλ) σχετικά με πρόγραμμα υποτροφιών (fellowships) εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας στους τομείς: της Επιστήμης-Τεχνολογίας-Μηχανικής-Μαθηματικών (STEM, 18 θέσεις), των Ανθρωπιστικών Επιστημών (3 θέσεις) και των Κοινωνικών Επιστημών (3 θέσεις)

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail