Ανακοινώσεις ΠΜΣ

Πρόσκληση για συμμετοχή στο Εργαστήριο Συγγραφής Σεναρίου "Greece – Puglia Experience Screenwriting Workshop"

20/03/2019

 

Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας (Ιόνιο Πανεπιστήμιο) διοργανώνει εργαστήριο με τίτλο “Greece – Puglia Experience Screenwriting Workshop“.
Το εργαστήριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου CIAK (Common Initiatives to AcKnowledge and valorize tourism potential of the programme area through cinema, INTERREG GREECE – ITALY) με σκοπό να ενώσει μέσω των σεναρίων τις περιοχές της Δυτικής Ελλάδος με την Απουλία της Ιταλίας. Ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων περιορίζεται σε 15 (δεκαπέντε). 

Υποτροφίες Μεταπτυχιακών Σπουδών Β’ και Γ’ κύκλου, στο εσωτερικό, ακ. έτους 2017-2018 (20.6.2019)

12/03/2019

 

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχουν αναρτηθεί οι προκηρύξεις του ΥΠΠΕΘ σχετικά με τα προγράμματα υποτροφιών, χωρίς διαγωνισμό, για μεταπτυχιακές σπουδές Β΄ και  Γ΄κύκλου σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας, ακαδημαϊκού έτους 2017-18, από τα έσοδα των κληροδοτημάτων.

- Αδελφών Ζωσιμά: για πτυχιούχους/-ες Πανεπιστημίων της Ελλάδας, με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον «λίαν καλώς», καταγωγή από την Ήπειρο και ηλικία έως 36 ετών.

Υποτροφίες αριστείας για μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλίας (15.5.2019)

04/03/2019

 

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με τα προγράμματα υποτροφιών της Γαλλίας προς Ελληνίδες/Έλληνες, που ολοκληρώνουν τώρα ή έχουν ολοκληρώσει, το αργότερο μέχρι πριν δύο έτη, ένα πρόγραμμα σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα (πτυχίο), με μέσο όρο βαθμολογίας ανώτερο ή ίσο του 7,5/10 για

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος & υποβολής αίτησης στο πλαίσιο των Διμερών Προγραμμάτων Μορφωτικών Ανταλλαγών μεταξύ Ελλάδας και χωρών της αλλοδαπής 2019

04/03/2019

Σύμφωνα με το 26373/Ζ1 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, προκηρύσσονται σαράντα πέντε (45) θέσεις για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή αίτησης στο πλαίσιο των Διμερών Προγραμμάτων Μορφωτικών Ανταλλαγών μεταξύ Ελλάδος και χωρών της αλλοδαπής έτους 2019.

 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

1. Το μόνιμο Ερευνητικό Προσωπικό της Ακαδημίας Αθηνών.

2. Το μόνιμο Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό ( Δ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι.

Υποτροφίες υποστήριξης κινητικότητας "Go Styria" σε μεταπτυχιακό και μετα-διδακτορικό επίπεδο (Πανεπιστήμιο Graz, Αυστρία)

04/03/2019

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Tμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα υποτροφιών της επαρχίας Styria της Αυστρίας, σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο του Graz, για την υποστήριξη της κινητικότητας

Προγράμματα υποτροφιών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

28/02/2019

Σύμφωνα προς το έγγραφο 25908/Ζ1/19.2.2019 του ΥΠΠΕΘ, σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχουν αναρτηθεί οι προκηρύξεις, με ενδεικτική περιγραφή, των προγραμμάτων υποτροφιών του Συμβουλίου Υποτροφιών της Κίνας (CSC), ακ. έτους 2019-2020, για σπουδές πλήρους φοίτησης όλων των κύκλων (προπτυχιακές, μεταπτυχιακές, εκπόνηση Δ.Δ.), και σε αγγλόφωνα προγράμματα (μεταπτυχιακές σπουδές μόνο), οι οποίες καλύπτουν και το έτος γλωσσικής προετοιμασίας όπου δει.

The International Student Week in Timisoara” (ISWinT)

27/02/2019

Ανακοινώνεται ενημέρωση από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων που αφορά πρόσκληση προς προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές (έως 30 χρονών) να πάρουν μέρος στο “The International Student Week in Timisoara (ISWinT)',  που θα διεξαχθεί στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας, κατά το διάστημα 22 Ιουλίου με 2 Αυγούστου 2019.

Το θέμα της διοργάνωσης φέτος είναι Learn Today, Change tomorrow. Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές έως και 7 Απριλίου 2019.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail