Ομιλία Alexei Kochetov, University of Toronto | L1 influence on L2 assimilation: An EPG study of English /n/+stop sequences | 10 Μαΐου 2017

Πέμ, 20/04/2017

Με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι στο πλαίσιο της επίσκεψης του Dr Alexei Kochetov (University of Toronto) στο Τμήμα μας, θα δώσει ομιλία την Τετάρτη 10 Μαΐου 2017, στις 09:45 στην αίθουσα σεμιναρίων 308, με τίτλο:

L1 influence on L2 assimilation: An EPG study of English /n/+stop sequences
This study examines how gradient/variable patterns of nasal place assimilation in English (Ellis & Hardcastle, 2002) are acquired by advanced L2 English learners, whose native languages display different canonical realizations of nasal + stop sequences. Linguopalatal contact data using electropalatography (EPG) were collected from 12 participants – native speakers of French, Japanese, Spanish, and Canadian English (3 each). Sentences included words with a final /n/ followed by a word-initial /k/ (as target items) or /t/ and /h/ (as control items). Measurements of tongue front/back position and degree of palatal contact were extracted from the acoustically-defined nasal interval. The results showed that the L2 production of /n/+/k/ sequences was relatively uniform within each language group, and to a large extent, resembled the corresponding L1 patterns observed in data collected previously from the same speakers. This finding is consistent with previous acoustic studies in revealing that even advanced L2 learners transfer their L1 timing/coarticulatory patterns, particularly across words (Solé, 1997; Cebrian, 2000; Zsiga, 2003). Differences between L2 and L1 included the realization of single coda nasals by Japanese speakers (alveolar in L2, while uvular in L1), suggesting that learners are considerably better at acquiring within-word (place contrasts in coda) than across-word patterns. 
[Joint work with Laura Colantoni and Jeffrey Steele]

References
Cebrian, J. (2000). Transferability and productivity of L1 rules in Catalan-English interlanguage. Studies in Second Language Acquisition, 22, 1–26.
Ellis, L., & Hardcastle, W. (2002). Categorical and gradient properties of assimilation in alveolar to velar sequences: Evidence from EPG and EMA data. Journal of Phonetics30, 373-396.
Solé, M.- J. (1997). Timing patterns in the production of a foreign language. In L. Díaz & C. Pérez (Eds.), Views on the acquisition and use of a second language, EUROSLA’7 Proceedings (pp. 539-551). Barcelona: Universitat Pompeu Fabra.
Zsiga, E. C. (2003). Articulatory timing in a second language: Evidence from Russian and English. Studies in Second Language Acquisition25, 399-432.

 

Η ομιλία είναι ανοικτή σε προπτυχιακούς/ές, μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες, υποψήφιους/ες και απόφοιτους/ες διδάκτορες του Τμήματος και άλλων Τμημάτων, καθώς και σε μέλη του προσωπικού. 

Κατηγορία Ανακοίνωσης: 
Ανακοινώσεις ΠΜΣ

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail