Διάλεξη | Θωμαή Δαλπαναγιώτη | Dictionary use in foreign language learning and teaching | 9 Ιουνίου 2017

Δευ, 29/05/2017

Με χαρά σας ανακοινώνουμε πως η κ. Θωμαή Δαλπαναγιώτη θα δώσει διάλεξη στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Αγγλικής την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017 στην αίθουσα σεμιναρίων 308, 16:00-18:00, με τίτλο Dictionary use in foreign language learning and teaching.

 

Abstract
This presentation intends to provide an overview of the user perspective in dictionary research. It will include both a theoretical and a practical part. On a theoretical level, we will address issues such as the following: reasons for dictionary use, features of monolingual learners' dictionaries, reference skills required for receptive and productive dictionary use, dictionary use as a learning strategy, and user training. On a practical level, we will discuss ways to develop monolingual dictionary skills in the context of teaching English and Greek as foreign languages.

Κατηγορία Ανακοίνωσης: 
Ανακοινώσεις ΠΜΣ

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail