Η ειδίκευση Μετάφρασης του ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης του Α.Π.Θ. και πάλι μέλος του Δικτύου ΕΜΤ

Πέμ, 06/06/2019

Η ειδίκευση Μετάφρασης του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Διερμηνείας-Μετάφρασης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έλαβε στις 3 Ιουνίου 2019 το σήμα ποιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EMT Label) για το χρονικό διάστημα 2019 – 2024 και αποτελεί για δεύτερη συνεχή φορά μέλος του δικτύου πιστοποιημένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση πανεπιστημίων που προσφέρουν μεταπτυχιακούς τίτλους στην επαγγελματικής μετάφραση.

Από τα 130 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών που υπέβαλαν υποψηφιότητα επιλέχθηκαν τα 82, κατόπιν αξιολόγησης από διεθνή επιστημονική επιτροπή, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι το ΑΠΘ είναι το μοναδικό ελληνικό πανεπιστήμιο που επιλέγει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Κατηγορία Ανακοίνωσης: 
Ανακοινώσεις ΠΜΣ

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail