Προκήρυξη τρίμηνης υποτροφίας για διδάσκοντες και ερευνητές σε πανεπιστήμια της Ρουμανίας

Παρ, 17/01/2020

 

Προκήρυξη τρίμηνης υποτροφίας για διδάσκοντες και ερευνητές σε πανεπιστήμια της Ρουμανίας.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής: 15.2.2020.

 

Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο:

https://www.auf.org/europe-ouest/nouvelles/appels-a-candidatures/bourses-de-recherche-doctorale-et-postdoctorale-eugen-ionescu-2019-2020/

 

 

Κατηγορία Ανακοίνωσης: 
Άλλες Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail