Διαδικτυακή Ημερίδα ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. με θέμα: «Το Επόμενο Βήμα: Δημιουργία & Λειτουργία νεοφυών επιχειρήσεων»| Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021 & ώρα 11.00-14.30

Πέμ, 21/01/2021

 

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) σας  π   ρ  ο  σ  κ  α  λ  ε  ί  στη Διαδικτυακή Ημερίδα του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ με θέμα: «Το Επόμενο Βήμα: Δημιουργία & Λειτουργία νεοφυών επιχειρήσεων», η οποία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021 & ώρα 11.00-14.30.
 

Στόχος της εκδήλωσης είναι η διαδραστική επικοινωνία μεταξύ των δικαιούχων χρηματοδότησης/νέων επιστημόνων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., των εκπροσώπων των φορέων επιχειρηματικότητας καθώς & των παραγωγικών και αναπτυξιακών δυνάμεων,με σκοπό τη δημιουργία & ανάπτυξη νεοφυών,καινοτόμων επιχειρήσεων. Στο πάνελ θα φιλοξενηθούν διακεκριμένοι Aκαδημαϊκοί,εκπρόσωποι της Πολιτείας,Ερευνητές,εκπρόσωποι Oργανισμών,καθώς & ωφελούμενοι των δράσεων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Προκειμένου να εγγραφείτε και να δηλώσετε συμμετοχή στην Ημερίδα παρακαλούμε πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://nowcongress.gr/elidek & θα λάβετε στο e-mail που θα δηλώσετε ένα μοναδικό κωδικό pin για τη διαδικτυακή παρακολούθησή της.

Καθ' όλη τη διάρκεια της Ημερίδας,το κοινό μέσω του live περιβάλλοντος της διαδικτυακής πλατφόρμας θα μπορεί να υποβάλει τις ερωτήσεις και τα σχόλιά του στους ομιλητές μέσω του Q&A, προκειμένου να συζητηθούν στο τέλος της Ημερίδας.

Επισυνάπτονται προς ενημέρωσή σας:

֍ Πρόσκληση

֍ Aναλυτικό Πρόγραμμα

֍ Αναλυτικές Οδηγίες (Login Instructions) εγγραφής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ημερίδας
 

 

Κατηγορία Ανακοίνωσης: 
Ανακοινώσεις ΠΜΣ

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail