Πρόσκληση χορήγησης υποτροφίας κληροδοτήματοςΚ. Παπαιωάννου για το ακαδ έτος 2021-2022

Τετ, 17/02/2021

 

Ανακοινώθηκε από το Τμήμα Κληροδοτημάτων Α.Π.Θ. η χορήγηση – κατόπιν επιλογής – μίας (1) υποτροφίας από τα έσοδα της κληρονομίας Κων/νου Παπαϊωάννου, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, σε άπορη και άριστη (αποκλειστικά θήλυ) πτυχιούχο όλων των Τμημάτων του  Α.Π.Θ.   για  σπουδές  Δεύτερου  Κύκλου  (μεταπτυχιακές)  και  σπουδές  Τρίτου  Κύκλου  (διδακτορικές)  στο εξωτερικό, η οποία θα δοθεί προς συμπλήρωση χορηγούμενης υποτροφίας από το κράτος.

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 

Παρασκευή, 2 Απρίλιος 2021 - 2:00 pm

Σχετικά έγγραφα: 

6ΑΚΑ46Ψ8ΧΒ-6ΓΗ Πρόσκληση χορήγησης υποτροφίας κληροδοτήματος Κ. Παπαιωάννου για το ακαδ έτος 2021-2022.pdf

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ.doc

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.doc

ΔΗΛΩΣΗ ΧΩΡΑΣ.doc

 

 

Κατηγορία Ανακοίνωσης: 
Ανακοινώσεις ΠΜΣ

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail