Παράταση υποβολής αιτήσεων για την ειδίκευση Διερμηνείας του ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης ΑΠΘ

Τρί, 27/04/2021

 

Βρείτε εδώ την ανακοίνωση παράτασης υποβολής αιτήσεων για την ειδίκευση Διερμηνείας του ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης ΑΠΘ.

Διευκρινίζεται ότι μπορείτε να βρείτε εδώ την αρχική προκήρυξη όπου αναγράφονται όλα τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι/ες.

Κατεβάστε το έντυπο αίτησης εδώ.

Οι φάκελοι αιτήσεων αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με courier στη Γραμματεία του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας έως τις 10/6/2021.

 

Κατηγορία Ανακοίνωσης: 
Ανακοινώσεις ΠΜΣ

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail