Προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών/τριών στο ΔΜΣ στις Αγγλικές και Αμερικανικές Σπουδές του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Τετ, 05/05/2021

 

Βρείτε εδώ την προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αγγλικές και Αμερικανικές Σπουδές» για το Δ.Μ.Σ. στις «Αγγλικές και Αμερικανικές Σπουδές» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Βρείτε το έντυπο της αίτησης στα ελληνικά σε μορφή word ή pdf.

 

Κατηγορία Ανακοίνωσης: 
Ανακοινώσεις ΠΜΣ

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail