Ανακοίνωση επιχορήγησης Διδακτόρων Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ «Ενυάλιον Κληροδότημα εις μνήμην Λάμπρου Ενυάλη»

Δευ, 06/09/2021

 

Το  Α.Π.Θ. ανακοινώνει το πρόγραμμα  επιχορήγησης  οικονομικής ενίσχυσης  σε  διδάκτορες  της Φιλοσοφικής  Σχολής  του  Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης  για την  έκδοση  της  ήδη εγκεκριμένης  από  τη  Φιλοσοφική  Σχολή  διδακτορικής  διατριβής  τους από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Ενυάλιον Κληροδότημα εις μνήμη Λάμπρου Ενυάλη».

Οι ενδιαφερόμενοι για την  επιχορήγηση οικονομικής ενίσχυσης  θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση της προκήρυξης στην Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. ( 3ος  όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή) τηλ. 2310995173  email:  xpapadop@phil.auth.gr) αυτοπροσώπως  (κατόπιν  ραντεβού)  ή  ταχυδρομικά.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

 

Κατηγορία Ανακοίνωσης: 
Ανακοινώσεις ΠΜΣ

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail