Ανακοίνωση διεξαγωγής συνέντευξης /προφορικής εξέτασης για τους/τις υποψήφιους/ες για το ΔΜΣ στις Αγγλικές και Αμερικανικές Σπουδές του ΠΜΣ "Αγγλικές και Αμερικανικές Σπουδές"

Τετ, 08/09/2021

 

Καλούνται οι υποψήφιες/οι που υπέβαλαν αίτηση για εισαγωγή για το ΔΜΣ «Αγγλικές και Αμερικανικές Σπουδές» στο ΠΜΣ Αγγλικές και Αμερικανικές Σπουδές του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22, και των οποίων οι φάκελοι πληρούν τις προϋποθέσεις που αναγράφονται στην προκήρυξη, να προσέλθουν σε συνέντευξη/ προφορική εξέταση (στην αγγλική γλώσσα), σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού του ΠΜΣ (ΦΕΚ Β 2432/20-6-2019). Η συνέντευξη/ προφορική εξέταση θα γίνει με φυσική παρουσία των υποψηφίων την Τετάρτη 15 και την Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021.

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ.

 

Κατηγορία Ανακοίνωσης: 
Ανακοινώσεις ΠΜΣ

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail