Έναρξη μαθημάτων ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης

Τρί, 14/09/2021

Τα μαθήματα του ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 11/10/2021.

Κατηγορία Ανακοίνωσης: 
Ανακοινώσεις ΠΜΣ

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail