Ανακοίνωση επιτυχόντων και επιλαχόντων στο Π.Μ.Σ. «Αγγλικές και Αμερικανικές Σπουδές»

Παρ, 24/09/2021

 

Βρείτε εδώ την ανακοίνωση επιτυχόντων και επιλαχόντων - όπως επικυρώθηκαν στη Συνέλευση αριθμ. 520/23-9-2021 του Τμήματος - για την εισαγωγή τους στο Π.Μ.Σ. «Αγγλικές και Αμερικανικές Σπουδές» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

 

 

Κατηγορία Ανακοίνωσης: 
Ανακοινώσεις ΠΜΣ

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail