Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για μεταδιδακτορική έρευνα μέσω ΙΚΥ

Παρ, 01/10/2021

 

Το πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών με τίτλο: «Hellenic Ministry of Education and Religious Affairs - Max Weber Scholarships», ανακοίνωσε το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Ελληνίδες/ες νέες/ους μεταδιδακτόρισσες/ες ερευνήτριες/ές, οι οποίες/οι επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μεταδιδακτορικής έρευνας και κατάρτισης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Φλωρεντίας (European University Institute) με την ονομασία «Max Weber Postdoctoral Programme», για την πραγματοποίηση μεταδιδακτορικής έρευνας και κατάρτισης σε ένα από τους παρακάτω επιστημονικούς τομείς:

1. Ιστορίας και Πολιτισμού
2. Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
3. Νομικών Επιστημών
4. Οικονομικών Επιστημών

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 18η Οκτωβρίου 2021.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

 

Κατηγορία Ανακοίνωσης: 
Άλλες Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail