Κριτήρια εισαγωγής νέου ΠΜΣ

Τα κριτήρια εισαγωγής του νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, καθώς και περαιτέρω επιμέρους πληροφορίες, θα αναρτηθούν σύντομα.

Κατηγορία Ανακοίνωσης: 
Ανακοινώσεις ΠΜΣ

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail