Άλλες Ανακοινώσεις

SUMMER SCHOOL 2021 INVITATION - "The Politics of Social Distancing"

16/04/2021

You are cordially invited to this year’s Summer School to take place online (via zoom) on Saturday 26 June 2021 featuring three presentations/workshops.

The special theme to be explored this year reflects on the impact the pandemic has had on education, the performing arts, and vulnerable communities.

Διαδικτυακά σεμινάρια Εργαστηρίου Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας ΑΠΘ

01/04/2021

 

Το Εργαστήριο Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας ΑΠΘ διοργανώνει μια σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων κατά το εαρινό εξάμηνο 2021 σε ποικίλα γλωσσολογικά θέματα.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του εργαστηρίου http://ling-lab.lit.auth.gr/ στο Δραστηριότητες/Activities.

 

Πρόσκληση χορήγησης υποτροφίας Δωρεάς Ε. Σίμου για το ακαδ έτος 2021-2022

17/02/2021

 

Ανακοινώθηκε από το Τμήμα Κληροδοτημάτων Α.Π.Θ. χορήγηση – κατόπιν επιλογής – μίας  (1) υποτροφίας εξωτερικού, από τα έσοδα της Δωρεάς στη Μνήμη Γεωργίου Σίμου Πετρή, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, σε πτυχιούχο της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και σπουδές Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο Παρίσι (Γαλλία) στον κλάδο της Ιστορίας της Σύγχρονης Τέχνης.

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 

Παρασκευή, 2 Απρίλιος 2021 - 2:00 pm

Σχετικά έγγραφα:

Προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης της έρευνας σε τομείς των Ανθρωπιστικών Επιστημών – Ίδρυμα Gerda Henkel

17/02/2021

 

Το Ίδρυμα Gerda Henkel, με στόχο την υποστήριξη της έρευνας στο χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών και την ενίσχυση ανερχόμενων ερευνητών και ερευνητριών στη Γερμανία και στο εξωτερικό, διαθέτει μια σειρά προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης με τη μορφή υποτροφιών και χρηματοδότησης ερευνητικού projects.

 

Υποτροφίες Τουρκίας για προπτυχιακές & μεταπτυχιακές σπουδές, ακ. έτους 2021-22 (20.2.2021)

18/01/2021

 

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα υποτροφιών της Τουρκίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22, που αφορά σε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές 2ου (Master’s) & 3ου κύκλου (PhD).

 

Έδρα UNESCO: Πρόσκληση συμμετοχής για το "European Master's Programme in Human Rights and Democratisation"

29/12/2020

 

Η Έδρα UNESCO ΑΠΘ για την Εκπαίδευση στα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τη Δημοκρατία και την Ειρήνη, ανακοινώνει την πρόσκληση συμμετοχής για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 'European Master's Programme in Human Rights and Democratisation', στο οποίο το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είναι ένα εκ των Ιδρυτικών Α.Ε.Ι. του Προγράμματος και το συντονίζον Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail