ΔΜΣ στη Γλωσσολογία

Το ΔΜΣ στη Γλωσσολογία στοχεύει στο να παράσχει ένα ολοκληρωμένο γνωστικό υπόβαθρο στη θεωρητική γλωσσολογία, ώστε να αποκτηθεί σύνθετη και εξειδικευμένη γνώση που θα οδηγεί σε αυτοδύναμη έρευνα σύνθετων γλωσσολογικών προβλημάτων.

Η ικανότητα αυτοδύναμης έρευνας που αποκτούν οι φοιτητές/τριες αφορά τα επιμέρους επίπεδα της θεωρητικής γλωσσολογίας, τη διεπαφή τους, καθώς και ποικίλα πεδία εφαρμογής της γλωσσολογικής θεωρίας, π.χ. διδακτική γλωσσών, γλωσσική τεχνολογία, λογοπαθολογία, κ.ά.

Το ΔΜΣ στη Γλωσσολογία είναι πρόγραμμα πλήρους φοίτησης που διαρκεί τρία εξάμηνα (18 μήνες).

Βρείτε εδώ το ΦΕΚ λειτουργίας του Προγράμματος.

 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail