Δίδακτρα

Το ύψος των διδάκτρων ορίζεται στα 2.500 ευρώ.

H καταβολή των τελών φοίτησης γίνεται σε πέντε ισόποσες δόσεις (δύο δόσεις στο Α' και Β' εξάμηνο και μία δόση στο Γ' εξάμηνο). Οι τέσσερις πρώτες δόσεις καταβάλλονται την πρώτη εβδομάδα και την έβδομη εβδομάδα του Α' και Β΄ εξαμήνου και η πέμπτη δόση την πρώτη εβδομάδα του Γ' εξαμήνου.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail