Πρόγραμμα Μαθημάτων

Οι φοιτητές/τριες του ΔΜΣ στη Γλωσσολογία θα παρακολουθήσουν τα εξής τρία μαθήματα σύμφωνα με το ανακοινωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα:

Χειμερινό Εξάμηνο 2019-2020

Υποχρεωτικά μαθήματα

Γλ 536Υ - Ήχοι και Ομιλία, διδάσκουσα Νικολαΐδου Αικατερίνη

Γλ 593Υ - Μέθοδοι Έρευνας, διδάσκουσα Δημητρακοπούλου Μαρία

Μάθημα επιλογής 

Γλ 521Ε – Θέματα στη Γλωσσολογία, διδάσκων Μπαρτζώκας Βαλάντης

Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου 2019.

 

Οι φοιτητές/τριες του ΔΜΣ στη Γλωσσολογία κατά το εαρινό εξάμηνο 2019-2020 θα παρακολουθήσουν τα εξής τρία μαθήματα σύμφωνα με το ανακοινωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα:

Υποχρεωτικό μάθημα

Γλ 522Υ - Δομή της Γλώσσας και Νόηση, διδάσκουσα: Αθανασιάδου-Γεροθανάση Αγγελική

Μαθήματα επιλογής

Γλ 525Ε - Σύνταξη, διδάσκων Αναστάσιος Τσαγγαλίδης

Γλ 558Ε - Νευρογλωσσολογία, διδάσκουσα Μαρία Μαρτζούκου

Έναρξη μαθημάτων 17 Φεβρουαρίου 2020

 

Για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 τα μαθήματα του χειμερινού εξάμηνου ξεκινούν στις 8 Οκτωβρίου 2018.

Οι φοιτητές/τριες του ΔΜΣ στη Γλωσσολογία  θα παρακολουθήσουν τα εξής τρία μαθήματα, σύμφωνα με το ανακοινωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα:

 

Χειμερινό Εξάμηνο 2018-2019

Υποχρεωτικά μαθήματα

Γλ 536Υ - Ήχοι και Ομιλία, διδάσκουσα: Τοπιντζή Ιωάννα (Νίνα)

Γλ 593Υ - Μέθοδοι Έρευνας, διδάσκουσα: Καλτσά Μαρία

Μάθημα επιλογής 

Γλ 521Ε – Θέματα στη Γλωσσολογία: Σημασιολογία - Πραγματολογία, διδάσκων: Μπαρτζώκας Βαλάντης

Οι φοιτητές/τριες του ΔΜΣ στη Γλωσσολογία  θα παρακολουθήσουν τα εξής τρία μαθήματα:

Εαρινό Εξάμηνο  2018-2019

Κατά το εαρινό εξάμηνο οι φοιτητές/τριες θα παρακολουθήσουν ένα υποχρεωτικό μάθημα και δύο μαθήματα επιλογής σύμφωνα με το ανακοινωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα:

Υποχρεωτικό μάθημα

Γλ 522Υ - Δομή της Γλώσσας και Νόηση, διδάσκουσα: Αθανασιάδου-Γεροθανάση Αγγελική

Μαθήματα επιλογής

Γλ 525Ε - Σύνταξη, διδάσκουσα: Δημητρακοπούλου Μαρία

Γλ 558Ε - Νευρογλωσσολογία, διδασκουσα: Δόση Ιφιγένεια

 

Περισσότερες πληροφορίες για τα προσφερόμενα μαθήματα μπορείτε να βρείτε στη Δομή.

 

 

 

Για τους εισακτέους του ακαδημαϊκού έτους 2017-18 το ΜΔΕ στη Γλωσσολογία θα προσφερθεί ως πλήρους φοίτησης, σύμφωνα με την επιλογή των φοιτητών/τριών.
 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ2017-18

Οι φοιτητές/τριες του προγράμματος  πλήρους φοίτησης θα παρακολουθήσουν τα εξής τέσσερα μαθήματα, σύμφωνα με το ανακοινωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα:

Υποχρεωτικά μαθήματα

Γλ 536Υ - Ήχοι και Ομιλία, διδάσκουσα: Τοπιντζή Ιωάννα (Νίνα)

Γλ 593Υ - Μέθοδοι Έρευνας, διδάσκουσες: Αναστασιάδου ΣοφίαΚαλτσά Μαρία

Μάθηματα επιλογής 

Γλ 545Ε - Υπολογιστική Γλωσσολογία και Ηλεκτρονικά Σώματα Κειμένων, διδάσκων: Καρασίμος Αθανάσιος

Γλ 558Ε - Νευρογλωσσολογία, διδάσκουσα: Περιστέρη Ελένη

Το μάθημα Γλ 558Ε - Νευρογλωσσολογία θα διδάσκεται Σάββατο πρωί. 
Για τα Σάββατα του χειμερινού εξαμήνου ισχύουν οι ακόλουθες ημερομηνίες:

7/10/2017
14/10/2017
21/10/2017
4/11/2017
11/11/2017
18/11/2017 αναβάλλεται
25/11/2017
2/12/2017
9/12/2017
16/12/2017
13/1/2018
20/1/2018
27/1/2018 
3/2/2018

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-18

Σύμφωνα με το ανακοινωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα, οι φοιτητές/τριες του προγράμματος πλήρους φοίτησης θα παρακολουθήσουν ένα υποχρεωτικό μάθημα, ένα μάθημα επιλογής και θα ξεκινήσουν τη συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας:

Γλ 522Υ - Δομή της Γλώσσας και Νόηση, διδάσκουσα: Αθανασιάδου-Γεροθανάση Αγγελική

Γλ 521Ε - Θέματα στη Γλωσσολογία: Σημασιολογία-Πραγματολογία, διδάσκων: Μπαρτζώκας Βαλάντης

Γλ 600 - Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

 

Περισσότερες πληροφορίες για τα προσφερόμενα μαθήματα μπορείτε να βρείτε στη Δομή.

 

 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail