ΔΜΣ στην Εκμάθηση και Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν θα προσφερθεί το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.

Το ΔΜΣ στην Εκμάθηση και Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας στοχεύει στη σύνδεση θεωρίας και πράξης στη γλωσσική διδασκαλία. Συγκεκριμένα, στοχεύει να δώσει την ευκαιρία στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του προγράμματος αυτού να διερευνήσουν και να εξετάσουν θέματα, τα οποία σχετίζονται με τις θεωρίες γλωσσικής εκμάθησης, καθώς επίσης και τη σημασία τους για τη γλωσσική διδασκαλία.

Το ΔΜΣ στην Εκμάθηση και Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας είναι πρόγραμμα πλήρους φοίτησης που διαρκεί τρία εξάμηνα (18 μήνες).

Βρείτε εδώ το ΦΕΚ λειτουργίας του Προγράμματος.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail