Δίδακτρα

Το ύψος των διδάκτρων ορίζεται στα 3.000 ευρώ.

H καταβολή των τελών φοίτησης γίνεται σε έξι ισόποσες δόσεις την πρώτη και την έβδομη εβδομάδα κάθε εξαμήνου.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail