Πρόγραμμα Μαθημάτων

Για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 tα μαθήματα του χειμερινού εξάμηνου ξεκινούν στις 8 Οκτωβρίου 2018.

Οι φοιτητές/τριες του ΔΜΣ στην Εκμάθηση και Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας θα παρακολουθήσουν τα εξής τρία μαθήματα, σύμφωνα με το ανακοινωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα:

 

Χειμερινό Εξάμηνο 2018-2019

ΕΔΞΓ 570Υ - Εκμάθηση Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας, διδάσκουσα: Αγαθοπούλου Ελένη

ΕΔΞΓ 593Υ - Μέθοδοι Έρευνας, διδάσκουσα: Δημητρακοπούλου Μαρία

ΕΔΞΓ 571Ε - Διδασκαλία Δεύτερης/ Ξένης Γλώσσας σε Μικρούς Μαθητές, διδάσκουσα: Σουγάρη Αρετή

 

Οι φοιτητές/τριες του ΔΜΣ στην Εκμάθηση και Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας θα παρακολουθήσουν τα εξής τρία μαθήματα, σύμφωνα με το ανακοινωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα:

Εαρινό Εξάμηνο  2018-2019

ΕΔΞΓ 564Υ - Εκπαιδευτική Γλωσσολογία, διδάσκουσα: Ευαγγελία Σουλιώτη

ΕΔΞΓ 573Ε - Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Διδακτικού Υλικού, διδάσκουσα: Θωμαή Αλεξίου 

ΕΔΞΓ 572E - Nέες Τεχνολογίες στη Γλωσσική Εκμάθηση: Ηλεκτρονικά Σώματα Κειμένων, διδάσκων: Αθανάσιος Καρασίμος

 

 

Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 οι εισακτέοι μερικής φοίτησης του 2016-17 του ΜΔΕ στην Εκμάθηση και Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας θα παρακολουθήσουν μαθήματα που θα γίνονται Σάββατο πρωί και απόγευμα. 
Για τα Σάββατα του χειμερινού εξαμήνου ισχύουν οι ακόλουθες ημερομηνίες:

 • 7/10/2017, 14/10/2017, 21/10/2017 δια ζώσης
  4/11/2017 εξ αποστάσεως
   
 • 11/11/2017, 25/11/2017 δια ζώσης
  2/12/2017 εξ αποστάσεως
   
 • 9/12/2017, 16/12/2017 δια ζώσης
  13/1/2018 εξ αποστάσεως
   
 • 20/1/2018, 27/1/2018, 3/2/2018 δια ζώσης

 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-18

Οι φοιτητές/τριες του προγράμματος θα παρακολουθήσουν τα εξής δύο μαθήματα, σύμφωνα με το ανακοινωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα:

ΕΔΞΓ 564Υ - Εκπαιδευτική Γλωσσολογία, διδάσκουσα: Αγαθοπούλου Ελένη

ΕΔΞΓ 573Ε - Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Διδακτικού Υλικού, διδάσκουσα: Αλεξίου Θωμαή

 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-18

Οι φοιτητές/τριες του προγράμματος θα εκπονήσουν τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ή το Φάκελο Εργασιών:

ΕΔΞΓ 600 - Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ή

ΕΔΞΓ 601 - Φάκελος Εργασιών

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail