Φάκελος Εργασιών

Για τη συγκεκριμένη κατεύθυνση υπάρχει η δυνατότητα επιλογής είτε της μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας είτε του Φακέλου Εργασιών. 

O Φάκελος Εργασιών έχει έκταση 16.000-18.000 λέξεις. Η εκπόνηση γίνεται κατά το τρίτο εξάμηνο σπουδών, με καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση της διπλωματικής εργασίας την 15η Φεβρουαρίου. Σε περίπτωση παράτασης κατάθεσης της διπλωματικής εργασίας για ένα εξάμηνο, η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης είναι η 30η Ιουνίου.

Συστήνουμε στους φοιτητές/ριες που επιθυμούν να συνεχίσουν για διδακτορικές σπουδές σε πιο θεωρητική κατεύθυνση της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας να επιλέξουν τη διπλωματική εργασία. 

Οι προδιαγραφές για Φάκελο Εργασιών βρίσκονται διαθέσιμες εδώ.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail