ΔΜΣ στις Αγγλικές και Αμερικανικές Σπουδές

Το ΔΜΣ στις Αγγλικές και Αμερικανικές Σπουδές στοχεύει στο να δώσει την ευκαιρία στους/στις φοιτητές/τριες να ερευνήσουν την σχέση των λογοτεχνικών κειμένων με την κοινωνία, την ιστορία, την πολιτική και τον πολιτισμό στον οποίο ανήκουν, να οδηγήσει σε μία πιο βαθιά γνώση και κατανόηση του εύρους της λογοτεχνικής/πολιτισμικής παραγωγής και των θεωρητικών προσεγγίσεων, να εκπαιδεύσει τους/τις φοιτητές/τριες να συμμετέχουν σε έναν δημιουργικό και κριτικό διάλογο σε ποικιλία κειμένων από διαφορετικές περιόδους και διαφορετικούς αγγλόφωνους πολιτισμούς.

Το ΔΜΣ στις Αγγλικές και Αμερικανικές Σπουδές είναι πρόγραμμα πλήρους φοίτησης που διαρκεί τρία εξάμηνα (18 μήνες).

Βρείτε εδώ το ΦΕΚ λειτουργίας του Προγράμματος.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail